• Interim management en detachering op maat
  • Tel: (+31) 297 520 238
  • info@sozaned.nl

Coaching & Advies

Vanuit de coachvraag ondersteunen onze gecertificeerde coaches individuen en groepen in hun
ontwikkeling.

Coaching heeft als doel om blokkades bij een medewerker, manager of team te doorbreken,
effectiever samen te werken en grenzen te verleggen. De coach begeleidt het proces van
bewustwording, ontdekken, herkennen en doorbreken van ineffectieve denkpatronen of
handelingen. Er wordt systematisch en doelgericht gewerkt aan het denken en doen. De gecoachte
wordt gestimuleerd en ondersteund bij het uitbouwen van inzicht en kwaliteiten. Er worden door de
coach technieken toegepast die uitdagen tot experimenteren met effectiever gedrag. Op deze
manier wordt het zelfoplossend vermogen en het vermogen tot zelfsturing vergroot.

De coach kan bijvoorbeeld hulp bieden bij:

  • het bereiken van een meer doeltreffende, efficiënte, gemotiveerde werkwijze
  • het bevorderen van de samenwerking en sfeer in een team waardoor werkplezier en productiviteit worden verbeterd 
  • het bespreekbaar maken van onderlinge verhoudingen en bevordering van herstel van verstoorde relaties 
  • het ontdekken en benutten van unieke kwaliteiten en talenten De coachingstrajecten kunnen zowel individueel als in teamverband worden doorlopen.

SOZANED coaching… toegevoegde waarde in een resultaatgerichte omgeving.